lørdag 22. juni 2019

Arbeidsplan

Kildene er markert med fargekoder:
De som var lagret i Google + er markert med gult. De som ikke er utsatt for denne slettingen er markert med grønt.

Jeg fikk lastet ned 9,41 GB med kilder som er 20.739 bilder. Noe var allerede slettet, men jeg håper at det ikke er så mye. 

Døde lenker til kilder som andre har lagt ut blir fjernet, men informasjonen om hvem som har/hadde en digital utgave av kilden vil bli liggende.


fredag 21. juni 2019

Google sletter alle foto som er lagret i Google +

Det betyr dessverre sletting av mange avfotograferte kilder. Noe er allerede slettet, men mye er fremdeles tigjengelig en stund. Det vil også snart bli slettet.

Mye er lagt ut i Google foto. Det blir ikke slettet.

Jeg har lastet ned kilder som fremdeles er tilgjengelige (Mæhlum, Hattrem, Myrheim og mine egne), både for å få en oversikt og for å kunne legge det ut på nytt. Det er et tidkrevende arbeid, og det vil ta tid før alt fungerer igjen. Norsk Slektshistorisk Forening har signalisert at de kan legge ut kilder på deres nettside. Det kan være en langsiktig løsning.

Det er nå vel 10 år siden jeg startet dette prosjektet. Mange bidro, og mange har hatt glede av disse kildene. Datasystemer er ferskvare, og vi må tåle endringer. Sånn er det bare.

Google's tilbud om gratis lagring av foto gjorde det mulig å starte og drive dette nettstedet. Det var ingen andre muligheter i 2009. Det er fremdeles mulig å fortsette med Google foto.

mandag 3. oktober 2016

Stadig flere nye lenker er oppdatert

Et lynnedslag i august rammet ledning og utstyr hos vår internettleverandør. Internett har vært ustabilt siden, og jeg mistet internettforbindelsen mange ganger daglig. Det er årsaken til at jeg ikke fikk lagt ut flere nye lenker, men nå er jeg igang igjen. Vi hadde folk fra nettselskapet her i går, to ganger, og de ga seg ikke før alt ble i orden. Hastigheten er noe ustabil, men jeg er på nett.

søndag 14. august 2016

Nye lenker til avfotografere kilder

Picasa webalbum er nå historie. En god del av lenkene vil fortsatt virke, men mange av lenkene sluttet å virke for noen dager siden. Jeg har testet alle lenkene, og de som ikke virker er nå slettet. De som virker er merket med grønt. I tiden framover skal jeg legge ut nye lenker. Jeg prioriterer ikke de kildene som er publisert, eller snart vil bli publisert, på Digitalarkivet (f. eks. fogderegnskap til og med 1711, ekstraskatten 1762 og militære ruller fram til ca 1810). Jeg skal ta kontakt med de andre som har lagt ut kilder i Picasa album og be dem om å oppgi nye lenker. Siden det fortsatt er ferietid kan det ta litt tid før alt er på plass.

tirsdag 22. desember 2015

Endringer i visning av kildene som er lagret i Picasa-/Google-album

En stor andel av de kildene som det er lenker til her, er lagt ut i Picasa-album. Nå har Google gjort noen endringer, slik at det ikke lenger er mulig å forstørre bildene i Picasa-albumene. Jeg må derfor legge ut nye lenker. Det tar litt tid. De gamle lenkene virker fortsatt, men det blir vanskeligere å lese uten mulighet til å forstørre. I den nye visningen dukker "forstørrelsesglasset" opp øverst til høyre. Om bildefilen er liten, er det ikke noe forstørrelsesglass, men en kan forstørre ved å bruke ctrl + på Windows og cmd + på Mac.

De kildene som har fått ny lenke er merket med grønt.

mandag 1. juni 2009

De som har bidratt med avfotografering

Arnfinn Kielland
Arne Langås
Arnt Stavne
Asbjørn Værnes
Carl Birger van der Hagen
David Widerberg Howden
Erlend E. Mæhlum
Jan Myhrvold
Kari Thingvold
Kjell Halvorsen
Kjell Ove Hattrem
Kjersti Andersen
Knut Sande
Lisbeth Løchen
Per Inge Nilsen
Rune Nedrud
Stig Løchen Dragseth
Tom Larsen
Torleif Odland

onsdag 27. mai 2009