tirsdag 22. desember 2015

Endringer i visning av kildene som er lagret i Picasa-/Google-album

En stor andel av de kildene som det er lenker til her, er lagt ut i Picasa-album. Nå har Google gjort noen endringer, slik at det ikke lenger er mulig å forstørre bildene i Picasa-albumene. Jeg må derfor legge ut nye lenker. Det tar litt tid. De gamle lenkene virker fortsatt, men det blir vanskeligere å lese uten mulighet til å forstørre. I den nye visningen dukker "forstørrelsesglasset" opp øverst til høyre. Om bildefilen er liten, er det ikke noe forstørrelsesglass, men en kan forstørre ved å bruke ctrl + på Windows og cmd + på Mac.

De kildene som har fått ny lenke er merket med grønt.