mandag 1. juni 2009

De som har bidratt med avfotografering

Arnfinn Kielland
Arne Langås
Arnt Stavne
Asbjørn Værnes
Carl Birger van der Hagen
David Widerberg Howden
Erlend E. Mæhlum
Jan Myhrvold
Kari Thingvold
Kjell Halvorsen
Kjell Ove Hattrem
Kjersti Andersen
Knut Sande
Lisbeth Løchen
Per Inge Nilsen
Rune Nedrud
Stig Løchen Dragseth
Tom Larsen
Torleif Odland