onsdag 27. mai 2009

Avskrifter og navneregistre

Akershus:
Trond Øivindsson Lunde: Eidsvoll 1810 Inntektsskatt

Akershus og Østfold
Erlend M. Mæhlum: Militærrulle 1693 for det Østlandske dragonregiment 

Buskerud:
Tom Larsen: Av/tilganslister til ekstraskatten for Ådal 1763-63 og 1765-68 - Ringerike

Christiania:
Geir Kvamsvaag Berntsen: Register til Christiania skifteprotokoll nr. 4 19.12.1714-01.05.1720