fredag 21. juni 2019

Google sletter alle foto som er lagret i Google +

Det betyr dessverre sletting av mange avfotograferte kilder. Noe er allerede slettet, men mye er fremdeles tigjengelig en stund. Det vil også snart bli slettet.

Mye er lagt ut i Google foto. Det blir ikke slettet.

Jeg har lastet ned kilder som fremdeles er tilgjengelige (Mæhlum, Hattrem, Myrheim og mine egne), både for å få en oversikt og for å kunne legge det ut på nytt. Det er et tidkrevende arbeid, og det vil ta tid før alt fungerer igjen. Norsk Slektshistorisk Forening har signalisert at de kan legge ut kilder på deres nettside. Det kan være en langsiktig løsning.

Det er nå vel 10 år siden jeg startet dette prosjektet. Mange bidro, og mange har hatt glede av disse kildene. Datasystemer er ferskvare, og vi må tåle endringer. Sånn er det bare.

Google's tilbud om gratis lagring av foto gjorde det mulig å starte og drive dette nettstedet. Det var ingen andre muligheter i 2009. Det er fremdeles mulig å fortsette med Google foto.